free dating websites
best dating sites
best online dating sites
mature dating

Latest

The latest news from DFIA

สถานการณ์นมผงขาดมันเนยปี 2558-2559

สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร (DFIA) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก

 

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการปาฐกฐาเรื่อง “สถานการณ์นมผงขาดมันเนยปี 2558-2559”โดยคุณ ประสิทธิ์ ลักษมีมงคลชัย  อุปนายกที่ 2

ปาฐกฐาเรื่อง ”ปัจจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมนมแปรรูปในประเทศไทย” โดย ดร.ประดิษฐ์ พีระมาน อุปนายกที่1

 

นายกสมาคมฯ ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก โดยพูดถึงความก้าวหน้า ของสมาคมฯในการทำงานร่วมกับภาครัฐ  เกษตรกร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความคืบหน้าของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ที่มีการก่อสร้างผลิตโรงงาน นมผงขาดมันเนยแห่งแรก   ในประเทศไทยซึ่งสามารถรองรับการผลิตได้เป็นจำนวนมาก  ความร่วมมือระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับสมาคมฯ รวมถึงการลงนามใน “ หนังสือปะหน้าการส่งรายงานการนำเข้าโควตานมผงขาดมันเนย”ขอให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนามในเอกสาร และประทับตรา บริษัทฯ   การลงนามใน “ใบขนสินค้าขาเข้า” ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 และ สถานการณ์ การจัดสรรนมผงขาดมันเนย ปี2558เพื่อให้สมาชิกวางแผนปริมาณการใช้ ให้เพียงพอกับความต้องการ ตามโควตาที่ได้รับ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้นายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เป็นไปอย่างดี


 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

001 001 001 001  001

 

สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหารได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดงานพูดคุยแบบสบายๆ เล่าถึงผลงานเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2556 ที่ผ่านมา รวมถึงสถานการณ์การจัดสรรโควตานำเข้านมผงขาดมันเนยปี 2557 ตลอดจนได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ สำหรับการจัดสรรโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมฯ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  

 
 

unilever100

unilever11

การเข้าร่วมฟังบรรยายกับทาง Unilever

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ทางสมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหารได้รับเชิญจากบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ ให้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน (Unilever Sustainability Living Plan)" จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งได้พูดถึงการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินควบคู่กับธุรกิจ จึงได้เสนอแผนการและนโยบายดังกล่าวต่อภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้รับทราบร่วมกันและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในงานนี้มีบริษัท , กลุ่มสมาคมฯ ต่างๆ และภาครัฐให้ความสนใจในการเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นอย่างมาก

golf

 

กอล์ฟสร้างสัมพันธ์สมาคมฯ

สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหารได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มสมาชิก และภาครัฐ โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ โดยได้รับเสียงต้อนรับในการเข้าร่วมการแข่งขันจากกลุ่มสมาชิก และภาครัฐเป็นอย่างมาก

 

โดยในวันดังกล่าวนอกจากจะมีการแข่งขันที่สนุกสนานแล้ว ช่วงค่ำยังมีการจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่งทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจัดการแข่งขันลักษณะเช่นนี้เป็นประจำทุกๆปี

001 002
003 004

 

สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทราขึ้น ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ( ประจำปี 2556 - 2557) แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง และไฮไลท์ของงานนี้ อยู่ที่การเสวนา เรื่อง "แนวทางการจัดสรรโควตานมผงขาดมันเนยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ AEC" โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมปศุสัตว์ , กรมการค้าต่างประเทศ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มาให้ความรู้ และคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ